Radonsanering Stockholm: Effektiv & säker sanering

FÅ prisförslag »

Få ett prisförslag idag

Radonsanering Stockholm. Vi på Ventus Norden är en av Sveriges mest rekommenderade ventilationsfirmor & utför radonsaneringar över hela Stockholms län.

Hos Ventus Norden kan du alltid få kostnadsfri rådgivning kring vilka metoder som är bäst lämpade för din fastighet. Ventus Norden har en lång erfarenhet och en stor kunskap då det kommer till radonsanering och kan därmed också erbjuda konkurrenskraftiga priser.

Du är välkommen att kontakta oss på Ventus Norden för att erhålla en kostnadsfri offert för din radonsanering.

Kontakta oss »
Radonsanering Stockholm

Vad är radon?

Radon är ett kemiskt ämne som finns i främst marken men också i en del byggmaterial, främst de blå-sten som användas för att mura upp hus och innerväggar innan 1970-talet.

Från marken kan radonet även tränga in i vattenbrunnar vilket gör att radonet kan ta sig in i bostaden genom vattnet. Normalt är att radonet tränger sig in i bostaden genom sprickor eller dålig isolering i grunden. Det kan också komma in genom dåligt isolerade källarfönster. Halterna av radon är som högst precis vid marknivå och därför bör du sätta ventiler för friskluftsintag så högt upp som möjligt från marknivå.

Radon är en luktfri och osynlig gas som inte kan upptäckas utan hjälp av en radonmätare. När gasen frigör radonpartiklar fastnar dessa på de dammpartiklar som vispas runt i inomhusluften men även på rök från exempelvis ciggaretter.

När du sedan andas in luften fastnar dessa radonpartiklar i lungorna, där de sedan ensamt eller i kombination med rökning kan orsaka lungcancer. Man räknar med att cirka 500 personer dör i lungcancer varje år i Sverige på grund av att de fått i sig för höga radonhalter.

Hur mäter du radonhalten?

När du ska mäta radonhalten i din bostad behöver du beställa en radonmätare. Det gör du enklast på nätet där du kan betala direkt och sedan få radonmätarna levererade hem till dörren.

För att få ett så bra mätvärde som möjligt ska mätningen pågå under minst 60 dagar. Eftersom radonhalten kan variera mellan olika dagar är det viktigt att du har med många dagar i underlaget så att du får fram ett så korrekt genomsnittsvärde som möjligt.

Den högsta radonhalten i ett bostadshus får inte vara högre än 200 becquerel per kubikmeter luft. Får du ett högre värde vid din radonmätning behöver du genomföra en radonsanering så snart som möjligt.

Du kan erhålla ett radonbidrag som ger dig en del av din totala kostnad för radonsaneringen tillbaka.

När bör du mäta radonhalten?

Bor du i ett äldre hus bör man mäta radonhalten med jämna mellanrum. Åtminstone bör du göra en radonmätning vart 10:e år. Du bör också mäta radonhalten i samband med att du har renoverat huset eller då du har köpt en ny fastighet.

Radonhalten ska mätas mellan perioden oktober till och med april. Under denna period är normalt radonhalten som högst.

Radonmätning utför du enkelt själv och vid förhöjda radonvärden kan man kontakta oss på Ventus Norden för att få rådgivning kring de bästa metoderna för att sanera bort radonet.

Så fungerar radonbidraget

I Sverige finns det hundratals bostäder som har för höga radonhalter som gör att de som bor i bostäderna riskerar att andas in farliga halter av radon.

Det i sin tur leder till sjukdom och i vissa fall för tidig död. För att få ned antalet bostäder med för höga halter så kan du erhålla ett radonbidrag som motsvarar 50 procent av din totala kostnad för radonsaneringen.

Det maximala belopp som du kan erhålla i radonbidrag är 25 000 kronor. För att kunna erhålla ett radonbidrag behöver du först ha utfört en radonmätning. Denna radonmätning ska ske under en period av minst 60 dagar.

Om mätningen visar på halter över 200 becquerel har man rätt till radonbidrag. Innan ansökan lämnas in så krävs det också att bostaden genomgår en besiktning efter mätningen.

Ett radonbidrag går att kombinera med ett ROT-avdrag där ROT-avdraget medger att du får dra av 30 procent av arbetskostnaderna upp till 50 000 kronor. Därefter kan radonbidraget på 50 procent användas för materialkostnaderna, upp till 25 000 kronor. Radonbidraget betalas alltid ut i efterskott.

Du kan ansöka om radonbidraget på nätet. Hos Boverket kan du lämna in elektronisk ansökan om radonbidrag och sedan verifiera din identitet med ditt BankID. För att kunna erhålla radonbidrag krävs det att du står som ägaren till fastigheten.

Läs mer om radonbidraget hos Länsstyrelsen i Stockholms stad

Våra metoder för radonsanering

Det finns flera olika metoder som går att använda sig av då det krävs en radonsanering. Vilken metod som är mest lämpad beror på lite olika faktorer som exempelvis var radonet kommer in i bostaden.

Efter en mätning av radonvärdena krävs det att sker en besiktning för att kunna bestämma vilken metod som är mest effektiv för att radonsanera din fastighet.

Radonsug

En radonsug är effektivt om radonet tränger in i bostaden från marken. En radonsug placeras under huset och suger ut radonet ur marken innan det kommer in i fastigheten.

Fläkten placeras vanligtvis i källaren eller i en tvättstuga och luften med radonet pumpas sedan ut genom ventilationen. Det går också att placera fläktar utomhus om fastigheten saknar källare.

FTX-system

Ett FTX-system brukar vanligtvis installeras på vinden vilket innebär att fläktarna suger in frisk luft en bra bit ovanför marken. Den friska luften cirkulerar sedan runt i bostaden och sugs sedan ut genom en fläkt.

Det innebär att luften hela tiden cirkulerar och snabbt byts ut mot ny frisk luft vilket minskar radonvärdena inne i fastigheten. Ett FTX-system är även effektivt då radonet kommer från byggmaterialet i väggarna.

Det går också att ansluta en värmeväxlare till ett FTX-system vilket innebär att man återanvänder den uppvärmda luften och kan på så sätt spara upp till 50 procent av uppvärmningskostnaderna för bostaden. Vi på Ventus Norden är experter på FTX-system och har utfört över 500 installationer runt om i Sverige.

Mekanisk frånluftsventilation

Mekanisk frånluftsventilation är ett enklare system där man använder fläktar för att snabbt suga ut den dåliga luften i bostaden så att det snabbt fylls på med frisk luft.

Genom att öka cirkulationen så får man bort den dåliga luften innan radonhalterna blir för höga.

Få prisförslag på radonsanering i Stockholm

kontakta oss