Radonmätning

I den här artikeln kan du läsa mer om hur en radonmätning utförs & vad du bör tänka på.

Det finns hundratals bostäder som har för höga radonhalter runt om i Sverige. Radon kan tränga in i bostäder från sprickor eller otätheter i grunden, från otäta fönster eller genom vattnet.

Oavsett hur radonet kommer in i bostaden så utgör radonhalterna en risk för hälsan. Har du för höga radonvärden bör du omgående utföra en radonsanering.

Det finns flera olika metoder för att sanera radon och vilket metod som är bäst för din fastighet beror bland annat på hur radonet tar sig in i bostaden. Har du förhöjda radonvärden kan du kontakta oss på Ventus Norden så får du kostnadsfri rådgivning kring hur du bäst ska sanera din bostad från radon.

Radonmätning

Radon är luktfri och kan inte heller ses med blotta ögat. Det innebär att det krävs en radonmätning för att fastställa om det råder för höga radonhalter i inomhusluften. Höga halter av radon påverkar hälsan och cirka 500 personer dör årligen på grund av att deras fastigheter har för höga halter av radon.

När bör du utföra en radonmätning

Du bör alltid utföra en radonmätning i samband med att du renoverar din fastighet. Om din fastighet är byggd på 1970-talet eller tidigare bör du göra en radonmätning regelbundet var 10:e år.

Har du precis köpt en ny fastighet eller ska köpa en ny fastighet kan man göra en indikationsmätning under ett par dagar för att på sätt få en indikation på om det kan föreligga förhöjda radonvärden. Förhöjda radonvärden kan kräva en radonsanering och därmed även påverka priset på fastigheten.

Så utför du mätningen

En radonmätning utför du själv. Utrustning för att mäta radonhalten i en bostad kan du enkelt beställa hem från nätet. Mätningen ska ske i två rum som man vanligen vistas i. Mätningen ska ske under en period av minst 60 dagar under månaderna oktober till och med april.

Det är under dessa månader som radonhalten vanligtvis är som högst. Genom den långa mätperioden får du fram ett genomsnitt som är ganska korrekt. Om mätresultatet visar att din bostadsluft innehåller över becquerel per kubikmeter luft bör du snarast radonsanera din fastighet.

Om det framkommer att du har förhöjda radonvärden i din bostad behöver du låta en auktoriserad besiktningsman utföra en besiktning av bostaden.

Det krävs en besiktning av bostaden om du ska ansöka om ett radonbidrag, vilket ger dig 50 procent av din totalkostnad tillbaka, upp till 25 000 kronor. Om du kontaktar oss på Ventus Norden hjälper vi dig med besiktning av din bostad men kan också ge förslag vilka metoder som fungerar bäst för att sanera radon i din fastighet.

Det finns flera olika metoder att använda sig av för att sanera en bostad från radon. Vilken metod som är den mest effektiva för just din fastighet beror bland annat på var radonet kommer in i bostaden och vart huset är beläget.

De vanligaste metoderna för att förbättra bostadens ventilation är antingen genom att installera en mekanisk frånluftsventilation eller genom att installera ett FTX-system. Om marken under huset innehåller stora mängder radon kan du istället installera en radonsug som installeras under huset. En radonsug suger bort allt radon under huset innan det tar sig vidare in i bostaden.

Få prisförslag på radonsanering i Stockholm

SKAPA FÖRFRÅGAN »