Metoder för radonsanering

I den här artikeln kan du läsa mer om vilka metoder vi på Ventus Norden använder för att utföra en effektiv radonsanering.

Om du har utfört en radonmätning i din bostad och fått ett resultat som visar på förhöjda värden av radon som kan utgöra en fara för din hälsa bör du radonsanera din bostad.

Att under en längre tid andas in för höga halter av radon leder i längden till att du kan få lungcancer. Cirka 500 personer dör varje år på grund av att de andats in för höga halter av radon.

Därför ska du alltid ta för höga radonhalter i inomhusluften på allvar så att inte du eller andra i din familj blir sjuka.

Vi på Ventus Norden är experter på radonsanering och kan hjälpa dig som har för höga halter av radon i bostaden att finna den bästa lösningen för en radonsanering av din bostad.

metoder för radonsanering i stockholm

Det finns olika metoder för radonsanering idag och vilket metod som fungerar bäst beror bland annat på omständigheter som var radonet kommer in i bostaden och vart huset är beläget.

När du har fått besked om att din bostad har förhöjda radonvärden är du välkommen att kontakta oss för kostnadsfri rådgivning.

Metoder vi använder

Det finns flera olika metoder för radonsanering som effektivt renar inomhusluften från för höga halter av radon. Nedan finner du de vanligaste metoderna som används i samband med en radonsanering.

Mekanisk frånluftsventilation

Installation av en mekanisk frånluftsventilation fungerar som så att den friska luften kommer in genom den vanliga ventilationen som sedan sugs ut med hjälp av en fläkt. Genom att inomhusluften sugs ut med hjälp av en fläkt så skapas ett undertryck i bostaden som får ny, frisk luft att tillföras. Med en mekanisk frånluftsventilation cirkulerar luften inne i bostaden snabbare och ersätts fortare av ny luft vilket innebär att radonvärdena i inomhusluften minskar.

FTX-system

Ett FTX-system fungerar nästan likadant som en mekanisk frånluftsventilation med den skillnaden att även ny luft tillförs bostaden med hjälp av en fläkt. Det innebär dels att ny luft kan tillföras från en högre höjd, oftast från vindsnivå, där värdena av radon är mycket lägre än vid marknivå. Det innebär också att man själv kan styra hur snabbt luften inomhus ska cirkulera genom att öka eller minska fläktarnas styrka.

Ett FTX-system är effektiv både då radonet kommer in i bostaden från grunden, genom vattnet men också då radon kommer från fastighetens väggar, om de består av blå lättbetong.

Om man installerar ett FTX-system kan man välja att även installera en värmeväxlare. Det innebär att FTX-systemet kan återanvända värmen i inomhusluften för att värma upp huset.

Du kan spara upp till 50 procent av husets uppvärmningskostnad genom att ansluta en värmeväxlare. Det gör att din investering i ett FTX-system över en längre tid kan bli lönsam.

Radonsug

Om marken under din fastighet innehåller stora mängder radon kan man istället installera en radonsug. En radonsug installeras under husets bottenplatta och suger upp luften som har förhöjda halter av radon innan luften tar sig vidare in i huset. En radonsug fungerar för fastigheter som är byggda efter 1970-talet och som har makadam istället för lera eller sand som underlag för husets bottenplatta.

Få prisförslag på radonsanering i Stockholm

SKAPA FÖRFRÅGAN »